Projekty pro stavební povolení (DSP)

K čemu slouží projekt pro stavební povolení?

Projekty pro stavební řízení, jak už název vypovídá, slouží k získání stavebního povolení. Projekty pro stavební povolení obsahují nezbytné informace pro stavební úřad, aby došlo započetí stavebního řízení a následnému vydání platného stavebního povolení.

Projekt pro stavební povolení však neobsahuje tolik informací, aby se podle toho dalo stavět. K tomuto účelu slouží až další stupeň projektové dokumentace – tzv. prováděcí dokumentace. Součástí projektu pro stavební povolení jsou projekty přípojek, projekty statické části, zdravotně technické instalace atd.

Cena projektu pro stavební povolení

Cenu za projektu pro stavební povolení vám stanovíme individuálně, zdarma a nezávazně na základě složitosti daného projektu. Pokud máte o naše služby zájem, kontaktujte nás na GSM +420 777 713 191 či na emailové adrese jn@jannes-holding.cz