Typový projekt vily Jannes Typový projekt vily Jannes Typový projekt vily Jannes

Dům, který vás obejme a ochrání

Společnost Jannes Holding přichází s tvárným projektem rodinné vily, která poskytne svým obyvatelům více než jen neobyčejný prostorový komfort. Jejím podstatným rysem je totiž i ona těžko postižitelná atmosféra stability a bezpečí, jež tak podmanivě vyzařují z konzervativních rodinných sídel.

"Je to má představa o domu s atmosférou již uplynulého dětství," říká Jana Nesvačilová o svém architektonickém návrhu. "Vracíváme se domů, do rodného kraje či jezdíme na chalupy, na které utíkáme před shonem ve městech. A pak raději každý den dojíždíme do své práce z vesnic a vesniček," zasazuje do souvislostí Jana Nesvačilová svůj pohled na bydlení, který vidíte ztvárněný do konkrétní podoby na počítačových vizualizacích. Dům je však již nyní připraven pro realizaci.

výstavba domu výstavba domu výstavba domu

Dům není jen noclehárna, stravovna a hygienické zařízení. Má umožnit svým obyvatelům i obnovu duševních sil. Jejich významným pramenem bývá právě domov – přívětivý, bezpečný, pohodlný. S ním se pojí i estetický účinek stavby, jež by měla takové emoce navozovat. Také proto je vila Jannes navržena z přírodních materiálů. Konstrukce je zděná z pálených cihlových bloků, střechu kryje břidlice, u výplní otvorů se uplatňuje přírodní dřevo. Plášť domu je pak obložen přírodním kamenem.

Pro klienty jsou ovšem připraveny desítky variant. Týká se to nejenom vzhledu domu a použitých materiálů, ale i jeho velikosti a vnitřního uspořádání. Rovněž interiéry jsou pojednány velkoryse. Větší díl přízemí náleží rozměrnému otevřenému obytnému prostoru. K němu přiléhá hostinský pokos s vlastním hygienickým zázemím. Tím jsou vybaveny i všechny tři ložnice v patře, kam je umístěna klidová zóna rodiny. K velké manželské ložnici s pracovnou pak přiléhá relaxační "obytná" koupelna (17,5m2). Mnoho využití nabízí i třetí nadzemní podlaží "pod střechou" (49m2), u kterého je počítáno v rámci projektu i se sociálním zařízením a půdním prostorem (85m2). Tam může nalézt své místo kulečník s barem a posilovna nebo soukromí dospívající potomek.

Projekt je navržen pro bydlení jedné rodiny, ale může skrývat pohodlný domov i pro soužití více generací.