Všeobecné obchodní podmínky a ceník

Úvod

Všeobecné obchodní podmínky jsou platné při objednání a koupi typové projektové dokumentace a dalších projektů a služeb, které společnost Jannes Holding, s.r.o. nabízí.

Typová projektová dokumentace od společnosti Jannes Holding slouží (po doplnění osazení do terénu a průkazu Energetické náročnosti budovy , které nelze vyprojektovat jako typové) dle vyhlášky č.499/2006 Sb. pro zahájení stavebního řízení a lze ji použít i pro vlastní realizaci stavby.

Ceny uvedené na www.jannes-holding.cz jsou platné od 1. 1. 2014 a nahrazují všechny ceníky společnosti Jannes Holding vydané do tohoto data. Ceny projektů a služeb jsou uvedeny v Kč a obsahují sazbu daně z přidané hodnoty (DPH). K ceně projektu je účtováno poštovné a balné. Ceny realizací i materiálu jsou uvedeny v Kč a neobsahují sazbu daně z přidané hodnoty (DPH).“

Právo změn

Společnost Jannes Holding si vyhrazuje právo změn v cenách nabízených produktů. Projekty domů se mohou v drobných dispozičních a technických řešeních lišit od návrhů uvedených na těchto webových stránkách.

Upozornění

Všechna práva autora uvedených architektonických návrhů rodinných domů jsou vyhrazena a chráněna zákonem. Bez souhlasu autora je výroba kopií, šíření a jakékoliv používání těchto návrhů zakázáno. Společnost Jannes Holding, s.r.o. má vypracovaný systém právní ochrany projektů rodinných domů a jejich architektonických návrhů.

I. Objednávka projektové dokumentace

Objednávku projektové dokumentace přijímáme pouze v písemné formě

  1. prostřednictvím emailového kontaktu ( jn@jannes-holding.cz )
  2. vyplněním písemně na pobočkách Jannes Holding, s.r.o. s odbornými pracovníky

II. Záloha a platební podmínky

Typ dokumentace Výše zálohy
Výkaz výměr 0%; na dobírku
Každý stupeň projektové dokumentace 50%

Platbu zálohy na dokumentaci je možné realizovat:

  1. převodem na účet společnosti na základě vystavené zálohové faktury
  2. platbou v hotovosti na pobočkách společnosti

Ve všech případech bude objednávka akceptovaná až po uhrazení zálohy za dokumentaci. Uhrazením zálohy se rozumí den přijetí platby na účet společnosti, resp. den přijetí platby v hotovosti na pobočkách společnosti.

III. Ceny a cestovné

Ceny jsou závislé na rozsahu a složitosti požadovaných služeb. Kontaktujte nás a my Vám zdarma zpracujeme individuální cenovou nabídku.

IV. Storno objednávky

V případě stornování objednávky projektové dokumentace nebo doplňkových projektů po 48 hodinách od přijetí zálohy na účet společnosti nebo přijetí platby v hotovosti, propadá uhrazená záloha ve stanovené výši.

Stornování po převzetí dokumentace na pobočkách společnosti nebo při doručení dopravní službou není možné. Zakázka nepřevzatá do 30 dní od objednání dokumentace a uhrazení zálohy se považuje za stornovanou a dokumentace bude skartována.

Stornování ostatní dokumentace, u níž se nehradí záloha, je možné pouze v případě, že daná dokumentace nebyla doposud expedována na adresu zákazníka.

V. Dodání typové projektové dokumentace

Termínem dodání se rozumí den expedice a předání projektové dokumentace České poště, s.p. nebo den osobního převzetí projektu na pobočkách společnosti. Projektová dokumentace se zákazníkovi zasílá na dobírku jako obchodní balík.

Na vybranou dokumentaci garantujeme termín dodání 10 pracovních dnů. Termín dodání Projektu osazení domu na pozemek je min. 10 pracovních dnů ode dne obdržení všech potřebných podkladů pro zpracování projektu a uhrazení zálohy.

O přesném termínu dodání projektové dokumentace bude zákazník informován nebo se může informovat přímo prostřednictvím zákaznické linky 777 713 191.

VI. Paré projektové dokumentace rodinného domu navíc

K projektové dokumentaci je možné doobjednat maximálně dvě paré (sady kompletního projektu ) navíc. Cena jednoho paré navíc činí 1 980 Kč. Paré navíc není možné doobjednat dodatečně. V tomto případě postačí zaslat e-mail či kontaktovat naší zákaznickou linku 777 713 191 a uvést počet paré navíc.

Termín dodání je 10 pracovních dní. Paré zasíláme na dobírku anebo si jej můžete osobně převzít na pobočkách společnosti.
Projektové dokumentace společnosti Jannes Holding, s.r.o. je autorsky chráněna, jejich původ je označen a chráněn hologramem. Samovolné kopírování bez souhlasu autora díla není povolené.

VII. Ceny projektové dokumentace a služeb

Ceny za projektovou dokumentaci, další projekty a nabízené služby jsou uváděny bez DPH. Ceny za provedené úpravy v projektové dokumentaci jsou stanoveny individuálně dle rozsahu požadovaných úprav a změn.

VIII. Ochrana osobních údajů

Osobní údaje zákazníků jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

IX. Prodej kamenných kamenů

Prodej kamenných obkladů se řídí výhradně Všeobecnými obchodními podmínkami výrobce.