Variabilní projekt vily Jannes

Společnost Jannes-Holding, s.r.o. přinesla na stavební trh netradiční projekt rodinného bydlení, který byl uveden pod názvem „vila Jannes“, a který by se svou koncepcí měl vrátit k původnímu rodinnému bydlení, na rozdíl od uniformních typových projektů rodinných domů, které houfně vznikají na satelitních sídlištích v okolí našich měst.

Varianty projektu vily Jannes – projekt pro stavební povolení

 • základní varianta
 • zrcadlová varianta
 • varianta s garáží, bez garáže
 • varianta se čtvercovou věží aj.

Cena za projekt

Vyžádejte si Vaši cenovou nabídku!

Úpravy projektu a další služby

Možnosti objednání a změn projektu

 • dispoziční změny objektu
 • zrcadlový obraz vily Jannes
 • možnost osazení projektu vily Jannes do terénu
 • možnost změny vzhledu vily

Orientační výměry rodinné vily Jannes

Orientační výměry vily
Zastavěná plocha vily 175m2
Zastavěná plocha dvojgaráže 47m2
Užitková plocha + půda 347m2 + 85m2
Doporučený pozemek 1500m2 a více

Příprava stavby

 • Na základě dodaných podkladů (snímek pozemnkové mapy a výpis katastru nemovistostí) Vám zpracujeme osazení rodinného domu do terénu, včetně napojení na inženýrské sítě pro vydání stavebního povolení
 • Zajistíme radonový průzkum a geodetické zeměření pozemku
 • Důležité pro výběr rodinného domu je jeho umístění na pozemek. Velikost domu by měla být přímo úměrná k velikosti pozemku. Je třeba dodžet stavební čáru a odstupové vzdálenosti od hranic sousedních pozemků (obecně min. 3,5m)

Modifikace výstavby vily Jannes

Vila a její varianty jsou navrženy tak, aby se daly realizovat i bez garáží, případně garáž k domu přičlenit, nebo stávající navrženou garáž rozšířit. V některých případech je řešením také samostatně stojící garáž či přístřešek.

Vilu lze podsklepit. Realizace sklepa je však z hlediska finanční náročnosti potřeba dobře zvážit. Cena 1m3 obestavěného prostoru stojí min. 3500Kč.

Do projektu lze zapracovat i Vaše individuální požadavky a změny. Jsme připraveni Vám tyto změny po dohodě do projektu zapracovat, případně dát souhlas s jejich zapracováním jiným projektantem.

Před vlastním objednáním projektu je vhodné zajít na stavební úřad. Ujistěte se, že Vámi vybraný typ domu je v souladu s plánovanou výstavbou pro danou lokalitu.