Projekty pro územní řízení (DUR)

Projekty pro územní řízení slouží k získání územního rozhodnutí či územního souhlasu. Projekty pro územní řízení jsou rozpracovány podrobněji než tomu tak je u studií, avšak méně nežli projekty pro stavební povolení, které obsahují detailnější informace a jsou dalším nezbytným pokračováním projektů pro územní řízení. Oba typy projektové dokumentace lze zpracovat samostatně, ale je možné si nechat vypracovat jednu verzi splňující podmínky a předpisy jak pro projekty územního řízení, tak pro projekty pro stavební povolení.

Obsah projektu pro územní řízení

Součástí projektu pro územní rozhodnutí jsou projekty přípojek, elektroinstalací, zdravotně technických instalací, měření, regulace a také projekty protipožárního zabezpečení.

K čemu je projekt pro územní řízení?

Cílem projektu pro územní řízení je prokázat to, že stavba je zcela proveditelná za daných podmínek a že je zároveň v souladu se všemi normami a právními předpisy zabývajícími se dokumentací pro územní řízení (DUR). Projekty pro územní řízení zahrnují informace o stavbě v podobě rozměrů stavby, odstupů od hranic a ochranných pásem, počtu podlaží, hloubce apod..

Projekty pro územní řízení jsou jedním z mnoha stupňů projektové dokumentace, kterou si můžete u firmy Jannes Holding s.r.o. objednat. Jakýkoliv stupeň projektové dokumentace je možno objednat samostatně! Pro více informací, nejen o projektové dokumentaci, nás neváhejte kontaktovat.